LÁNG MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TÖRTÉNETE

A Láng Művelődési Központ 2018-ban ünnepeli fennállásának 79. évfordulóját.

 

Létrejötte a gyáralapító Láng-családnak köszönhető, amely folyamatosan nagy hangsúlyt fektetett a dolgozói szociális és kulturális ellátásnak támogatására, és mecénásai voltak a környék iskoláinak is.  A Láng Kultúrház a 80-as évek közepéig tevékenységét folyamatosan kibővítve követte alapítói hagyományait a kultúra mind szélesebb körben való terjesztésével, illetve az iskolák támogatásával.

1986-ban a Láng Gépgyár árusítani kezdte a Láng Művelődési Központ épületét, amely folyamat 10 éven keresztül tartott. Ez idő alatt a kultúrházat használó civilszervezetek és magánszemélyek - 1993 decemberében - megalakították az Angyalföldi Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesületet (rövidített neve Láng Művelődési Központ) az intézmény önálló jogi személyiségű fenntartója és működtetőjeként. Az egyesületet a Fővárosi Bíróság 5892 sorszám alatt 1994. január 1-el a társadalmi szervezetek nyilvántartásába bevezette, majd 1998. január 1-től kiemelkedően közhasznú, 2015-től közhasznú szervezetnek minősítette. Az egyesület tagsága jelenleg meghaladja az 1000 főt, ebből 9 jogi személyiségű tag, 7 jogi személyiség nélküli tag és 20 magánszemély.

Az ingatlan végleges sorsa csak 1997 márciusában dőlt el, amikor a Fővárosi és a XIII. Kerületi Önkormányzat a Láng Gépgyártól közösen megvásárolta az ingatlant, majd 1997. szeptember 17-én a közöttük létrejött megállapodás értelmében a művelődési központ épülete az alatta lévő telekkel egyetemben a XIII. Kerületi Önkormányzat kizárólagos tulajdonába került. Az önkormányzat képviselőtestülete határozata alapján 1997. október 16-án üzemeltetési szerződést kötött az egyesülettel, amelynek értelmében az épület továbbra is a Láng Művelődési Központ tevékenységének színteréül szolgál. Cserébe az egyesület közművelődési megállapodásban rögzített kerületi közművelődési feladatokat is ellát.

 

KÜLDETÉSÜNK

Civil szervezet a közművelődés és a civilség szolgálatában.


Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása; hagyományápolás; művelődő közösségek tevékenységének támogatása.

Az egyesület a társadalom fontos részének tekinti az önszerveződő lakossági közösségeket, civil szervezeteket. Tiszteletben tartja azok önállóságát, és meghatározott támogatási formák, tanácsadások és képzések útján segíti a tevékenységüket, lehetőségeihez mérten otthont ad a működésükhöz.

 

Az egyesület vezetősége fontosnak tarja a nemzetközi kapcsolatok ápolását. Ennek keretében együttműködünk a határon túli magyar civil szervezetekkel, művelődő közösségeink folyamatosan részt vesznek más európai uniós tagállamok rendezvényein, nyári fesztiváljain, illetve mi is szívesen fogadjuk más országok civil szervezeteit rendezvényeinken.

 

Az egyesület alapszabálya szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független.